REKISTERISELOSTE

Rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10§

Laadittu 25.3.2023 


REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Heli Wigelius

Kangasalantie 776
36220 Kangasala
Gsm. 044 - 245 1776
Y-tunnus 1548627-7

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Heli Wigelius

Gsm. 044 - 245 1776

hwigelius@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

  • yhteydenpito asiakkaaseen
  • asiakassuhteen ylläpito sekä kehittäminen

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

  • nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • tiedot tilatuista palveluista 
  • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, joita kerätty esitietolomakkeella 

SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde sitä edellyttää.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta muille.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on hänestä talletettu. Rekisteröity voi pyytää rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot em. rekistereistä sekä pyytää poistamaan hänet suoramarkkinoinnin piiristä. Rekisterin tarkastus- tai poistopyynnön voi esittää henkilöllisyystodistusta vastaan osoitteessa Kangasalantie 776, 36220 Kangasala.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterien käyttö edellyttää rekisterinpitäjän oman sisäisen tietoverkon käyttäjäoikeuksia (käyttäjätunnus, salasana). Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla pilvipalvelimella.